רמת ברום גבוהה מידי

במידה והמדיד מראה כי רמת הברום גבוהה מידי, יש לבצע פעולות להורדת רמת הברום. 

עד 10ppm- להוציא את הטבליות הקיימות ובמהלך היום יומיים הקרובים רמת הברום תלך ותפחת. יש לזכור להכניס טבליות ברום בחזרה לספא כאשר רמת הברום חזרה להיות בטווח הנורמאלי. 

טווח רמת הברום במים הינו גדול ובעיקרון ניתן לשלוט בקלות על רמה תקינה של ברום במים. 

מעל 10ppm- ניתן להוציא כ1/3-1/2 מכמות המים ולגבות במי ברז חדשים. מהילת מי ברז עם מי הספא תוריד את רמת הברום באופן מידי. 

ניתן להשתמש בספא מייד לאחר חזרת הברום לרמה המבוקשת.

השארת תגובה