מים עם ריח רע/ צריבה בעיניים

הפעולה הראשונה שיש לעשות במקרה זה הינה לבדוק את רמת הברום וה-PH במים. אם אינם מאוזנים יש לאזנם מידית (הסבר על איזון המים).

במידה והתופעה לא נעלמת תוך 24 שעות לאחר איזון המים- מומלץ להחליף את המים ולנקות את הפילטר, למלא את הספא במים חדשים ולאזנם בהתאם.

השארת תגובה